Beograd

Увид у Јединствени бирачки списак

Одељење за општу управу

Бирачки спискови

Потребна документација:

  • Важећа лична карта или важећи документ са ЈМБГ

Место решавања предмета: Приземље

Телефон за информације: 3236-221 лок. 153

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Увид (провера) бирачког списка може се извршити и:

 

Упис, брисање и измене у Јединственом бирачком списку

Захтев за издавање Потврде о бирачком праву / Уверења о упису у бирачки
списак

Палилула линкови