Beograd

KONTAKT CENTAR VLADE REPUBLIKE SRBIJE

 

Vlada Republike Srbije formirala je Kontakt centar republičkih inspekcija kako bi građani bili u prilici da na jedinstvenom mestu upute sve prijave, predstavke i pritužbe koje se odnose na nepravilnosti i postupanja privrednih subjekata i drugih lica u uslovima vanredne situacije.

Kontakt centar je na usluzi građanima neprekidno, a u periodu od 09 do 16 časova radnim danima, građani mogu razgovarati sa operaterima Kontakt centra, dok se van tog perioda mogu ostaviti sve prijave i predstavke preko govornog automata.

Kontakt centar je jedinstveno mesto na kojem se prikupljaju sve prijave i predstavke, kao i pritužbe na rad službenih lica republičkih inspekcija, gde se nakon klasifikacije i obrade, prosleđuju nadležnim inspekcijskim organima, radi koordinisanog postupanja inspekcije u najkraćem mogućem roku. O ishodu svake prijave i predstavke, građanin se obaveštava telefonom ili elektronskom poštom, u zakonskom roku. Na taj način, sve inspekcijske službe su objedinjene na jednom mestu, što značajno skraćuje vreme koje građanin može da izgubi 

Građani mogu uputiti sve svoje prijave, predstavke i pritužbe:

- telefonom na broj 011/6350-322;
- putem onlajn formulara na sajtu https://inspektor.gov.rs/page/718/kontakt-centar.

 

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа