Beograd

Информација о могућности куповине стана по повољнијим условима за кориснике борачко- инвалидске заштите

Информација о могућности куповине стана по повољнијим условима као и о могућности прихватања додатног инструмента обезбеђења у виду солидарног дужника за програм станоградње за службе снага безбедности (ССБ) у коју су укључени и корисници борачко- инвалидске заштите.

У циљу лакше припреме за процедуру куповине припремљено је упутство за купце, као и списак потребне документације за утврђивање прелиминарне кредитне способности код Банке Поштанска Штедионица а.д. - Београд.  

Обрасци-потврде се оверавају на захтев корисника.

Упутство са списком документације налази се и на интернет страници https://informacije.ssb-srbija.rs/informacije

Палилула линкови