Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Обавештавају се грађани - бирачи са подручја Градске општине Палилула да могу извршити увид у део јединственог бирачког списка за подручје Градске општине Палилула сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова у просторијама Градске општине Палилула, Таковска 12, или позивом на бројеве телефона 011/3236-221 лок 153, као и на интернет страници www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak. Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка на основу законом прописаних доказа за вршење промене.

Препоручује се да сви бирачи који до 16.01.2022. године постају пунолетни провере да ли су уписани у бирачки списак, као и бирачи који су извршили пријаву пребивалишта на територији Градске општине Палилула.

Грађани могу до закључења бирачког списка захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку и најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће гласачи на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи.

Дан после расписивања републичког референдума дипломатскоконзуларна представништва Републике Србије обавештавају гласаче који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско конзуларних представништва могу најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког спискаподнети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на републичком референдуму гласати у иностранству.

ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА (ПДФ)

Палилула линкови