Beograd

Контролне листе по којима ради комунална инспекција 2021

Контролне листе по којима ради комунална инспекција:

Одлука о димничарским услугама

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Одлука о држању домаћих животиња на територији ГО Палилула

Одлука о јавним паркиралиштима

Одлука о комуналном реду

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Одлука о оглашавању на територији града Београда

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда

Одлука о одржавању чистоће

Одлука о пијацама

Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда

Одлука о постављању тезги и других покретних објеката на територији града Београда

Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању у насељеним местима ГО Палилула

Палилула линкови