Beograd

Kontrolne liste po kojima radi komunalna inspekcija 2021

Kontrolne liste po kojima radi komunalna inspekcija:

Odluka o dimničarskim uslugama

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji GO Palilula

Odluka o javnim parkiralištima

Odluka o komunalnom redu

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda

Odluka o održavanju čistoće

Odluka o pijacama

Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju u naseljenim mestima GO Palilula

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа