Beograd

Месне заједнице

mapa-mz

Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба грађана на одређеном подручју Општине, Скупштина општине може образовати месну заједницу или други облик месне самоуправе, у складу са законом. Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Oпштине могу затражити образовање месне заједнице за одређено подручје, под условом да се за то изјасни најмање 5000 бирача. Предлог се подноси у форми народне иницијативе, на начин и по поступку утврђеним законом. Месна заједница по правилу, обухвата подручја са приближно истим бројем становника. Месна заједница има својства правног лица у оквиру права и дужности утврђених одлуком Скупштине општине и одлуком о оснивању. Месна заједница има Статут којим се утврђују послови које она врши, органи и поступак њиховог избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице. Средства за рад месне заједнице обезбеђују се у буџету Oпштине и из других извора у складу са законом.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

 • МЗ "Ташмајдан", Илије Гарашанина 20 
 • МЗ "Старина Новак", Краљице Марије 3а
 • МЗ "Стара Палилула", Далматинска 25
 • МЗ "Јован Цвијић", Цвијићева 63, тел. 2761-587
 • МЗ "Надежда Петровић", Чарлија Чаплина 14 
 • МЗ "Хаџипоповац", Рузвелтова 43-45, тел. 2761-481
 • МЗ "Стара Карабурма", Симе Шолаје 43а, тел. 2083-088
 • МЗ "Стеван Христић", Патриса Лумумбе 70 
 • МЗ "Деспот Стефан Лазаревић", Гарсија Лорке 11а 
 • МЗ "Филип Вишњић", Салвадора Аљендеа 18а, тел. 2772-163
 • МЗ "Карабурма - Дунав", Стевана Дукића 15, тел. 2772-281
 • МЗ "Роспи Ћуприја", Вишњичка 110в 
 • МЗ "Вишњичка Бања", Лепе Стаменковић 87 
 • МЗ "Стара Борча", Ивана Милутиновића 12г, тел. 2772-660
 • МЗ "Борча Греда", Милана Топлице 31/1, тел. 2960-619
 • МЗ "Нова Борча", Беле Бартока 36, тел. 3325-547
 • МЗ "Овча", Михаја Еминескуа 79, тел. 2731-287
 • МЗ "Падинска Скела", Падинска скела бб, тел. 8871-302
 • МЗ "Сланци", Маршала Тита 50, тел. 2774-976
 • МЗ "Велико Село", Београдска 79, тел. 2784-729
 • МЗ "Вишњица", Маршала Тита 103, тел. 2772-746
 • МЗ "Дунавски венац", Зрењанински пут 44, тел. 3317-197
 • МЗ "Котеж", Трајка Грковића 5, тел. 3317-405
 • МЗ "Бара Рева", Панчевачки пут 91

Радно време месних заједница: 7.30-15.30 радним даном

Палилула линкови