Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Обавештавају се грађани - бирачи са подручја Градске општине Палилула да могу извршити увид у део јединственог бирачког списка за подручје Градске општине Палилула сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова у просторијама Градске општине Палилула, Таковска 12, или позивом на бројеве телефона 011/3236-221 лок 153, као и на интернет страници www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak.

Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка на основу законом прописаних доказа за вршење промене.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и захтевање промена у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у скпаду са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Препоручује се да сви бирачи који до 21.06.2020. године постају пунолетни провере да ли су уписани у бирачки списак, као и бирачи који су извршили пријаву пребивалишта на територији Градске општине Палилула.

Све промене у бирачком списку грађани могу извршити до закључења бирачког списка тј. до 05.06.2020. године у 24 часа, односно 15 дана пре дана избора, када Министарство државне управе и локалне самоуправе решењем закључује бирачки списак - члан 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије", бр. 104/09 и 99/11).

Дан после расписивања избора за народне посланике па до 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка - најкасније до 30.05.2020.године у 24 часа, грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске, односно општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК.

Палилула линкови