Beograd

OBAVEŠTENJE O UVIDU U DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Obaveštavaju se građani - birači sa područja Gradske opštine Palilula da mogu izvršiti uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Gradske opštine Palilula svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova u prostorijama Gradske opštine Palilula, Takovska 12, ili pozivom na brojeve telefona 011/3236-221 lok 153, kao i na internet stranici www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak.

Građani mogu tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska na osnovu zakonom propisanih dokaza za vršenje promene.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak i zahtevanje promena u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skpadu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Preporučuje se da svi birači koji do 21.06.2020. godine postaju punoletni provere da li su upisani u birački spisak, kao i birači koji su izvršili prijavu prebivališta na teritoriji Gradske opštine Palilula.

Sve promene u biračkom spisku građani mogu izvršiti do zaključenja biračkog spiska tj. do 05.06.2020. godine u 24 časa, odnosno 15 dana pre dana izbora, kada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave rešenjem zaključuje birački spisak - član 17. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 104/09 i 99/11).

Dan posle raspisivanja izbora za narodne poslanike pa do 5 (pet) dana pre zaključenja biračkog spiska - najkasnije do 30.05.2020.godine u 24 časa, građani mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji. U istom roku, birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Nakon zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora, za sve promene u biračkom spisku nadležno je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske, odnosno opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

POZIVAJU SE GRAĐANI DA BLAGOVREMENO IZVRŠE UVID U BIRAČKI SPISAK.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа