Beograd

Градске надлежности

ГРАД БЕОГРАД

www.beograd.rs

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Драгослава Јовановића 2, централа 3229-678

 • Кабинет председника Скупштине града, тел. 3229-915

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 • Кабинет градоначелника, тел. 3246-764
 • Кабинет заменика градоначелника, тел. 3216-393

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Трг Николе Пашића 6, централа 3229-678

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Тиршова 3, тел. 3610-157

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА БЕОГРАДА

Косовска 17/I, тел. 3240-394

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

Краљице Марије 1/V, тел. 7157-038

 • Одељење управне инспекције
 • Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула, Таковска 12, тел. 3232-265

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Трг Николе Пашића 6, тел. 3229-767

 • Управа за трезор, тел. 3216-276
 • Управа јавних прихода, тел. 3216-497, www.finansijebgd.org
 • Одељењe Палилула, Илије Гарашанина 5, тел. 3245-335
 • Упит стања:https://lpa.beograd.gov.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Краљице Марије 1/XVII, тел. 7157-369

 • Управа за цене, тел. 7157-387
 • Управа за пољопривреду, тел. 7157-394
 • Дирекција за робне резерве, тел. 7157-388

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Краљице Марије 1/XII, тел. 7157-480

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Краљице Маријe 1/VI, тел. 7157-522

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Краљице Марије 1/XVIII, тел. 7157-019

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Краљице Марије 1/VIII-X, тел. 7157-212

 • Одсек Палилула, тел. 330-9297

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

Краљице Марије 1/XVI, тел. 3376-374

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Краљице Марије 1/XIII-XIV, тел. 7157-278

 • Управа за енергетику, тел. 7157-276
 • Управа за воде, тел. 7157-331

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКУ И УРБАНИСТИЧКУ ИНСПЕКЦИЈУ

27. марта 43-45, тел. 2750-237

 • Градска грађевинска инспекција, тел. 3220-441
 • Градска урбанистичка инспекција
 • Управа за имовинско-правне послове, тел. 2750-237

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

27. марта 43-45, тел. 2754-933, www.bgsaobracaj.rs

 • Дирекција за путеве, тел. 3222-993
 • Дирекција за јавни превоз, тел. 3309-153

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

27. марта 43-45, тел. 3222-681

 • Градска инспекција за заштиту животне средине, 334-2680, 330-9125

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Краљице Марије 1/XI, тел. 7157-440

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

27. марта 43-45, тел. 3227-241

 • Дежурна инспекција, 3227-000, 3309-760, 3309-762
 • Градска комунална инспекција, 2750-135, 330-9321
 • Градска саобраћајна инспекција, 2754-297, 330-9490

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

27. марта 43-45, тел. 3309-085

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

27. марта 43-45, тел. 3309-089

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Краљице Марије 1/IV, тел. 7157-425

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ

Драгослава Јовановића 2, тел. 3241-909

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

Краљице Марије 1/XI, тел. 7157-453

 • Службени лист Града Београда, www.sllistbeograd.rs

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Тиршова 1, тел. 3605-600

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Тиршова 1/IV, тел. 3605-609

 • Београдски позивни центар, тел. 0800-110-011

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА БЕОГРАДА

Макензијева 31, тел. 2453-158, 2453-159, 2432-482

ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И СТАТИСТИКУ

Тиршова 1, тел. 3620-138, https://zis.beograd.gov.rs

 • Бирачки списак - https://birackispisak.beograd.gov.rs

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА

Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-006

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Масарикова 5/X, тел. 3061-491

АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА

Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-361

АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ

Трг Николе Пашића 6, тел. 3216-309

АГЕНЦИЈА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Краљице Марије 1/VI, тел. 7157-135

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-351, www.kancelarijazamlade.rs

ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

Јавна и комунална предузећа

ГСП "БЕОГРАД", Кнегиње Љубице 29, www.gsp.rs

 • Диспечерски центар (00-24): 366-4040
 • Говорни аутомат: 3033-370, 3033-371
 • Продаја претплатних маркица на Палилули: Омладински стадион, Карабурма (окретница линије 16)

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС"

Краљице Марије 7,www.parking-servis.rs

 • Инфо медиа центар (00-24): 3035-400

КП "БЕОГРАДСКЕ EЛЕКТРАНЕ"

Савски насип 11,www.beoelektrane.rs

 • Рекламације на грејање (07.00-19.00): 2093-011
 • Цурење инсталација (00-24): 2093-100
 • Прикључења нових објеката: 222-4710, 222-4623

ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Делиградска 28,www.bvk.co.rs

 • Контакт центар (00-24): 3606-606, Канализација: 395-4060

JКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Мије Ковачевића 4www.gradskacistoca.co.rs

 • Инфо телефон (07.00-15.00): 3294-901
 • Кабасто смеће: 2758-090
 • Погон Палилула, Бул. деспота Стефана 128ц, тел. 2752-625

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ"

Драгослава Срејовића 8аwww.beogradput.com

 • Позивни центар (00-24): 381-8101

ЈКП "ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ"

Бул. краља Александра 73а, тел. 4405-100 (00-24),www.bg-osvetljenje.rs

 • Крњача, Грге Андријановића 1, тел. 2764-167

ЈКП "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"

Рузвелтова 50,www.beogradskagroblja.rs

 • Инфо-центар: 208-3476
 • Дежурни центар (00-24): 207-1333, 207-1377

ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ"

Живка Карабиберовића 3, 3806-450,www.bgpijace.rs

Зелене пијаце на Палилули:

 • Палилула, Илије Гарашанина бб, тел. 3247-802
 • Карабурма, Уралска бб, тел. 2757-744
 • Борча, Косте Манојловића бб, тел. 3327-019
 • Тржни центар Крњача, Зрењанински пут 28, тел. 2711-919

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД"

Сурчински пут 2,www.zelenilo.rs

 • Инфо-центар (07.30-15.30): 2630-506
 • Дежурна служба (15.00-07.00 и викендом): 2650-683
 • РЈ Палилула, Бул. краља Александра бб, тел. 3035-519

ЈКП "ИНФОСТАН"

Данијелова 33, тел. 3954-403, www.infostan.co.rs

 • РЈ Палилула, Таковска 12, тел. 3233-906, 3342-630

ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО"

Данијелова 33,www.stambeno.com

 • Служба хитних интервенција (00-24): 3950-300
 • Кориснички сервис (08.00-16.00): 3950-415
 • Кол-центар (00-24): 353-7777
 • РЈ Палилула, Краљице Марије 17, тел. 3222-513, 3222-112

ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ"

Светозара Ћоровића 15, тел. 3225-125

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Његошева 84, тел. 2449-494, www.beoland.com

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

Палмотићева 30, тел. 3331-500, www.urbel.com

ВУ "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД"

Бул. деспота Стефана 119, тел. 2764-366, www.veterinabeograd.rs

 • Служба комуналне зоохигијене, тел. 329-3099

Здравствене установе

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

Бул. Франше Д’Епереа 5, тел. 194,www.beograd94.rs

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ" - ПАЛИЛУЛА

Кнез Данилова 16, тел. 3224-320, www.dzpalilula.org.rs

АПОТЕКА "БЕОГРАД"

Бојанска 16/IV, тел. 2452-648,www.apotekebgd.co.rs

Установе дечије и социјалне заштите

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БОШКО БУХА" - ПАЛИЛУЛА

Пера Ћетковића 37а, тел. 2771-144

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Руска 4, тел. 2650-329,www.gcsrbg.org

 • - Општинско одељење Палилула, Цвијићева 110, тел. 2753-591

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Марије Бурсаћ 49, тел. 2698-089,www.ugcb.co.rs

 • Дневни центaр и клуб "Палилула", Јабучка 11, тел. 2783-348
 • Служба помоћи у кући Палилула, Јабучка 11, тел. 2991-286
 • Стационар за болесне и непокретне, Диљска 2, тел. 2783-012
Палилула линкови