Beograd

Републичке надлежности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,www.predsednik.rs

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Краља Милана 14, тел. 3611-476, www.parlament.gov.rs

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Немањина 11, тел. 3617-719, www.vlada.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,www.mup.gov.rs

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗА ГРАД БЕОГРАД

Бул. деспота Стефана 107, тел. 3292-622

Дежурна служба Полиције, тел. 192

Ватрогасци и спасиоци, тел. 193

 • Управа за ванредне ситуације, Мије Ковачевића 2-4, тел. 2812-011
 • Управа Саобраћајне полиције, Љермонтовљева 12a, тел. 2810-020
 • Управа за странце, Савска 35, тел. 3618-956
 • Управа за управне послове, Љермонтовљева 12a, тел. 3470-200
 • Речна полиција, Савско пристаниште бб, тел. 3002-003
 • Полицијска станица Палилула, Мије Ковачевића 15, тел. 2751-630
 • Полицијска испостава Борча, Ивана Милутиновића 12д, тел. 2818-001

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ,www.mod.gov.rs

Војни одељак Палилула, Таковска 12, тел. 3236-221 лок. 131, 135

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ,www.mfp.gov.rs

ПОРЕСКА УПРАВА, Саве Машковића 3-5, тел. 3950-528,www.poreskauprava.gov.rs

 • Филијала Палилула, Булевар деспота Стефана 118-122, тел. 2057-700

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, www.mtt.gov.rs

 • Тржишна инспекција, Омладинских бригада 1, тел. 2699-610

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ,www.minpolj.gov.rs

 • Ветеринарска инспекција, Омладинских бригада 1, тел. 3117-272
 • Фитосанитарна инспекција, Омладинских бригада , тел. 3117-729

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ, www.minrzs.gov.rs

Инспекторат за рад, Омладинских бригада 1, тел. 2017 485

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,www.merz.gov.rs

Инспекција за заштиту животне средине, Др Ивана Рибара 91, тел. 2157-997

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА, www.mgu.gov.rs

 • Грађевинска инспекција, Омладинских бригада 1, тел. 2287-551
 • Урбанистичка инспекција, Краља Милутина 10а, тел. 3640-697

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА,www.zdravlje.gov.rs

 • Здравствена инспекција, 27. марта 43–45, тел. 3334-003
 • Санитарна инспекција, Омладинских бригада 1, тел. 3130-886

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, www.mpravde.gov.rs

Први основни суд у Београду, Савска 17а, тел. 360-1400, www.prvi.os.sud.rs

Прекршајни суд у Београду, Тимочка 14, тел. 2836-168,www.bg.pk.sud.rs

Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Савска 17а

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,www.nsz.gov.rs

 • Oдсек Палилула, Гундулићев венац 23-25, тел. 2929-000

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ,www.rzzo.rs

 • Испостава Палилула, Војводе Вука 10, тел. 2762-881

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД,www.rgz.gov.rs

Служба за Катастар непокретности Београд, 27. марта 43-45, тел. 2751-137

 • Шалтер Катастра непокретности у ГО Палилула, Таковска 12

ДИРЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊЕ ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ "ПЛОВПУТ"

Француска 9, тел. 3029-800, www.plovput.rs

 • Капетанија Београд, Карађорђева 6, тел. 202-990

Јавна предузећа

ЕПС - "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА - БЕОГРАД"

Проте Матеје 10-16, Инфо-центар (00-24): 395-7777,www.edb.rs

 • Пријава крађе електричне енергије: 0800-360-300
 • Диспечерска служба, тел. 2456-453, 2453-840
 • Шалтерска служба, Масарикова 1-3, тел. 2657-465
 • Техничке услуге, Војводе Драгомира 22, тел. 3405-205, 3405-206
 • Крњача, Грге Андријановића 1, тел. 2712-389, 2712-381

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА",www.posta.rs

Информативни сервис: 0700-100-300

ЈП "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ",www.zeleznicesrbije.com

"Беовоз", тел. 3370-031

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Бул. краља Александра 282, тел. 3040-700, www.putevi-srbije.rs

ЈП "СРБИЈАГАС"

Аутопут 11, Нови Београд,www.srbijagas.rs

 • Диспечерски центар Београд (00-24): 2604-130
 • Инфо-центар за грађанe: 7129-237

ЈП "СРБИЈАШУМЕ"

Бул. Михајла Пупина 113, тел. 311-5061,www.srbijasume.rs

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"

Бул. уметности 2a, тел. 311-9400,www.srbijavode.rs

Палилула линкови