Beograd

Дунав

Dunav

Назив Дунав на старом келтском језику значи "река". Дунав својим током од 2857 километара заузима 33. место у свету и друго у Европи, али је прва река по значају за транспорт на европском континенту између Црне шуме, где извире и Црног мора, где се улива. Дужина дунавске обале Палилуле је 60 километара, од канала Караш до Великог Села. Обале Дунава повезује Панчевачки мост, подигнут 1933, срушен 1944. и обновљен 1946. године, преко кога иде друмски и железнички саобраћај.

Европски речни саобраћајни коридор 7 Дунавом повезује 10 подунавских земаља. У облику делте Дунав се у Румунији улива у Црно море. Слив Дунава је подељен на три физичко-географске средине: слив горњег или алпског Дунава, слив средњег или панонског и слив доњег или влашкопонтијског Дунава. Крајолик и природа дуж тока Дунава у Србији варира од низије до брдовитих предела и дивљих кањона, стварајући највеличанственије призоре. Шуме, ливаде и речна обала су станишта многих биљних и животињских врста. Кроз Србију у свом најлепшем току, Дунав представља ризницу трагова прошлих миленијума и векова у културно-архитектонском, као и у смислу очуваног биодиверзитета. Гостима Дунав представља мноштво изазова, због блиског доживљаја природе и културе.

У Генералном плану Града Београда један од стратегијских циљева је "Дунавска оријентација Београда". Дунав је један од два најзначајнија саобраћајна коридора који пролазе кроз Београд и Србију. Та оријентација се огледа кроз низање различитих привредних, маритимних, туристичких, рекреативних, али и централних и стамбених садржаја дуж десне обале Дунава, као и значајнију разноврсну изградњу на левој обали Дунава, почев од новог рекреативног острва, па закључно са новим пристаништем. Новост у овом плану јесте предлог смањења индустријских капацитета на подручју Аде Хује у корист централних делатности и предлог комплетирања нових локација у зони Реве. Ту се планира изградња једног новог базенског пристаништа опслуженог индустријским колосецима из станице Овча.

Стотине хектара зеленила простире се од Панчевачког моста уз Дунав. Средишним делом шуме канадске тополе доминира Јојкићев Дунавац препун разноврсне рибе, барског биља и птица. Дуж овог Дунавца саграђене су викендице. Овај крај је богат свим врстама рибе - деверика, бабушка, шаран, штука, а на излазу у Дунав лове се капитални примерци смуђа и буцова.

Палилула линкови