Beograd

Обрасци Изборне комисије за подношење изборних листа за одборнике Скупштине градске општине Палилула

Овде можете преузети све обрасце Изборне комисије градске општине Палилула за подношење изборних листа за одборнике Скупштине градске општине Палилула, који су расписани за 26.04.2020. године.

Образац 1: Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине градске општине Палилула

Образац 2: Овлашћење за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине градске општине Палилула

Образац 3: Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине градске општине Палилула

Образац 4: Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине градске општине Палилула

Образац 5: Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу  кандидата за одборнике Скупштине градске општине Палилула

excel табела - Шаблон за проверу потписа - уз Образац 5

Образац 6: Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине градске општине Палилула
 

Пословник ОИК Палилула
 

Роковник за спровођење изборних радњи  26.04.2020. године 

Роковник за спровођење изборних радњи 21.06.2020. године

Палилула линкови