Beograd

Грађанин инспектор

Молимо Вас да имате у виду да општинске инспекције нису надлежне за све проблеме грађана Палилуле, већ само за оне за које су овлашћене по закону.

Потребни подаци:
Уочени проблем желите да пријавите:

Комуналној инспекцији

Палилула линкови