Beograd

Građanin inspektor

Molimo Vas da imate u vidu da opštinske inspekcije nisu nadležne za sve probleme građana Palilule, već samo za one za koje su ovlašćene po zakonu.

Potrebni podaci:
Uočeni problem želite da prijavite:

Komunalnoj inspekciji

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа