Beograd

Градско правобранилаштво

Градско правобранилаштво града Београда, Одељење за градске општине: Врачар, Звездара, Палилула, Савско венац и Стари град, са седиштем у Београду, улица Таковска број 12 врши послове правне заштите имовинских права и интереса Градске општине Палилула.

Тел. 3236-321

 

Палилула линкови