Beograd
 • e-Uprava

  U ovom odeljku sajta nalazi se pregled svih usluga koje organi Uprave GO Palilula pružaju građanima. Date su procedure, spisak dokumentacije i svi potrebni kontakti i drugi podaci. Omogućeno je preuzimanje obrazaca u PDF obliku.
 • Opštinski servisi

  Građani u neposrednoj komunikaciji sa službenicima ostvaruju kontakt, predaju dokumenta, informišu se o svim pitanjima u nadležnosti UpraveGO Palilula.
 • Pisarnica

  U odeljenju za opštu upravu građani vrše prijem podneska, overu potpisa, rukopisa i prepisa, preuzimaju potvrde o životu i izdržavanju
 • Birački spisak

  Uvid u birački spisak i upis, brisanje i izmene u biračkom spisku vrše se u oviru Odeljenja za opštu upravu
 • Lična stanja građana

  Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda - Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula, vrši sve ispravke, promene i naknadne upise u matičnim knjigama.
 • Matične knjige

  Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda - Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula, izdaje izvode iz matičnih knjiga, uverenje o državljanstvu, vrši upis u matične knjige rođenih, venčanih i umrlih kao i zakazivanje venčanja i zaključenje braka.
 • Boračko-invalidska zaštita

  Odeljenje za društvene delatnosti i zajedničke poslove vrši regulisanje svojstva ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata kao i pravo na porodičnu invalidninu ...
 • Imovinsko-pravni poslovi

  Izdavanje prepisa rešenja, poništaj rešenja o eksproprijaciji nepokretnosti i saglasnost za uknjižbu stana građani mogu uz odgovarajuću dokumetaciju preuzeti u odeljenju za imovinsko-pravne poslove.
 • Stambeni poslovi

  Registracija stambene zajednice i izbor upravnika stambene zajednice vrši se u Odeljenju za građevinske i stambene poslove, Odsek stambenih i komunalnih poslova.
 • Komunalni poslovi

  Odobrenja i izdavanje dozvola za komunalne poslove izvršava Odeljenje građevinskih i stambenih poslova-Odsek stambenih i komunalnih poslova
 • Građevinski poslovi

  Sve vrste dozvola i uverenja vezanih za građevinske poslove izdaju se u odeljenju za građevinske i stambene poslove-odsek građevinskih poslova .
 • Legalizacija objekata

  Nadležnost Gradske opštine Palilula za poslove legalizacije objekata trajala je do 30. juna 2010.Svi nezavršeni predmeti u vezi sa legalizacijom objekata nalaze se u Sekretarijatu za poslove legalizacije objekata
 • Poljoprivreda

  Upis poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava vrši se na zahtev nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Za teritoriju Gradske opštine Palilula područna jedinica Uprave za trezor se nalazi u 27. marta 28-32.
 • Inspekcije

  Odsek komunalne inspekcije i izvršenja nalazi se na drugom spratu GO Palilula. Radno vreme sa strankama: 07.30-14.00
 • Pribavljanje ličnih podataka o kojima se vodi službena evidencija

  Od 8. juna 2016.godine organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidncija.
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа